بیا دشت
بیا دشت

توضیحات آگهی

۵تا سکه کلسونی قدیمی خارجی که دوتاش نقره هستش بفروش می‌رسد به شهرستان هم ارسال میکنم فقط زنگ بزنید من قیمت ندارم هرکی بیشترین پیشنهاد را بده سکه ها برای اون هستش فقط زنگ بزنید بدوبدوبدو بدو