بیا دشت
بیا دشت
۸۰ متری فاز ۴ جنب ایستگاه مترو

توضیحات آگهی

امکانات کامل
مستاجر رهن ۱۰۰ میلیون نشسته
سند آماده انتقال در شرکت عمران