بیا دشت
بیا دشت

توضیحات آگهی

فوری فروش

جنت اباد جنوبی چهار باغ

نما ترکیبی
۸۵متر ۲خواب
فول‌امکانات
غرق در نور
بدون مشابه در منطقه
مشاور قدیمی منطقه
ثقفی ۰۹۰۳۲۱۸۷۹۳۱