بیا دشت
بیا دشت

توضیحات آگهی

دستگاه کاملا سالم ، دو دسته فابریکی،
کینکت در حد نو