بیا دشت
بیا دشت
ipad mini 2

توضیحات آگهی

ipad mini 16g wifi
کارتن و کابل رنگ نقره ای
سلامت باتری ٨٨